Ledenbrief nummer
Lbr. 14/072

De definitieve modelverordeningen voor de uitvoering van de Participatiewet zijn beschikbaar.

Het gaat om de volgende verordeningen:

  • Modelverordening loonkostensubsidie Participatiewet
  • Modelverordening individuele inkomenstoeslag
  • Modelverordening cliëntenparticipatie Participatiewet
  • Model-Re-integratieverordening Participatiewet
  • Model-Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ (hierna te noemen: de modelverordeningen).