De gemeentelijke rekenkamer(functie) heeft een belangrijke rol voor de publieke verantwoording. Het is onwenselijk dat er gemeenten zijn die geen, of een langdurig slapende of sluimerende rekenkamer hebben. We zijn blij dat de minister van BZK dit beeld deelt.