Ledenbrief nummer
Lbr. 13/076

Samenvatting
Onlangs heeft het Centraal Planbureau (CPB) haar eerste verkenning naar de financiële consequenties van de decentralisaties gepresenteerd. Het rapport bevat weliswaar een goede globale verkenning van de economische perspectieven waarmee naar decentralisaties kan worden gekeken, maar geeft nog geen kwantitatief antwoord op de gestelde vragen. De VNG wil dat het CPB de drie decentralisaties separaat van elkaar van vervolgonderzoek voorziet. Te beginnen met jeugd.

Volledige brief