Ledenbrief nummer
Lbr. 19/060 LOGA 19/07

Via de LOGA-circulaire van 2 mei 2019 (kenmerk U201900344) bent u geïnformeerd over het geactualiseerde begrippenkader van de zogenaamde Brandweerhoofdstukken in de CAR-UWO als gevolg van het in 2016 geheel vernieuwde beloningshoofdstuk in de CAR-UWO (hoofdstuk 3).

Middels deze brief wordt bewerkstelligd dat artikel 20:2 lid 5 (zoals opgenomen in de bijlage van de
LOGA-circulaire met kenmerk U201900344) wordt verplaatst naar artikel 20:3. De reden is dat de bepaling geldt voor alle vergoedingen en toelagen van hoofdstuk 20 en voor de hele beroepsbrandweer. Artikel 20:2 is enkel van toepassing op brandweerpersoneel in dienstroosters.

De nieuwe bepaling is ook van toepassing op het overige beroepsbrandweerpersoneel en was daarom in artikel 20:2 verkeerd gepositioneerd.

Bijlage(n)