Ledenbrief nummer
ECFD/U201601145

Geachte heer Kamp,

Op 8 juli 2016 publiceerde u een wijziging van de Wet Informatie-Uitwisseling Ondergrondse Netten (WION). De WION is ontwikkeld om het aantal incidenten als gevolg van graafschade te voorkomen. Dit brengt immers veiligheidsproblemen en maatschappelijke kosten met zich mee. Wij staan achter de doelstellingen van de WION, maar vinden het ongewenst dat de huisaansluitingen van rioleringen hier onderdeel van uitmaken. Een soortgelijke reactie ontvangt u van Stichting RIONED en het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen, die
onze zienswijze op deze wetswijziging delen.