Ledenbrief nummer
TIS/U201800059

Geachte heer Knops,

Naar aanleiding van uw bovenstaande brief met verzoek tot een reactie in verband met de ontwerpwet tot wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het vernieuwen van het basisregister reisdocumenten, berichten wij u als volgt.