Ledenbrief nummer
TFI/U201800559

Geachte heer Knops,

U hebt ons het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit paspoortgelden in verband met de aanpassing van de tarieven per 1 januari 2019 ter consultatie voorgelegd.