Ledenbrief nummer
TFI/U201800681

Geachte mevrouw Ollongren,

Ter consultatie hebben wij van u het concept van de Wet versterking decentrale rekenkamers ontvangen. Met dit wetsvoorstel wilt u overgaan tot de afschaffing van de rekenkamerfunctie, de mogelijkheid openen raadsleden als adviserend lid van de rekenkamer te benoemen en de bevoegdheden van de rekenkamer uitbreiden.