Ledenbrief nummer
ECIB/U201700255

Geachte heer Plasterk,

In uw bovenvermelde brief biedt u ons de mogelijkheid te reageren op het ontwerp van Wet Generieke Digitale Infrastructuur. Van die mogelijkheid maken wij graag gebruik.