Ledenbrief nummer

TFI/U201900279

Geachte mevrouw Van Veldhoven-van der Meer,

In uw brief van 28 februari 2019 vraagt u ons advies uit te brengen over het ontwerpwetsvoorstel tot wijziging van de Gemeentewet in verband met differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatgasemissies van een voertuig. Wij danken u hartelijk voor de mogelijkheid om een reactie te geven op het ontwerpwetsvoorstel.