Ledenbrief nummer
Lbr. 19/015

De VNG heeft een concept-ontwerp aanpassing van de Selectielijst archiefbescheiden gemeenten en intergemeentelijke organen 2017 (verder: Selectielijst 2017) opgesteld door de Adviescommissie Archieven, ter consultatie aan de leden aangeboden.

In het concept is rekening gehouden met nieuwe of gewijzigde wetgeving en zijn verzoeken van gemeenten en intergemeentelijke organen om wijzigingen of aanvullingen verwerkt.  U kunt tot 18 april aanstaande uw eventuele opmerkingen hierover aan ons sturen.

Daarna zal het ontwerp worden vastgesteld en aangeboden voor vaststelling aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).