Ledenbrief nummer
ECFE/U201500508

Geachte heer Plasterk,

Wij danken u voor de consultatie van het concept voor de herziene Handleiding artikel 12 Financiele-verhoudingswet voor het jaar 2016. Het doet ons een deugd te lezen dat in de handleiding bepalingen zijn opgenomen om de vijf financiële kengetalen die gemeenten binnenkort verplicht moeten opnemen in de paragraaf weerstandsvermogen van de gemeentebegroting en de gemeenterekening, te betrekken bij het oordeel over toelating tot de artikel 12 procedure en de eventuele toekenning van saneringssteun ten laste van het gemeentefonds.