Ledenbrief nummer

TFI/U201800983

Geachte mevrouw Ollongren,

U hebt ons het ontwerp van het Verzamelbesluit openbaar bestuur ter consultatie voorgelegd.

Naar aanleiding hiervan merken wij het volgende op.