Ledenbrief nummer
ECFD/U201700028

Geachte heer Plasterk,

Op 11 oktober jl. ontvingen wij ter consultatie het concept wetsvoorstel met betrekking tot kostenverhaal huisvesting vergunninghouders. Een dag later is het concept wetsvoorstel op internet geplaats ter openbare consultatie.