Ledenbrief nummer
Lbr. 15/007

De VNG heeft een concept-selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen gemaakt, die geschikt is voor waardering van digitale informatie. Gemeenten kunnen tot uiterlijk 20 april eventuele op- en aanmerkingen doorgeven aan de VNG.

De lijst is nu ingericht naar processen in plaats van naar documenten en taken. Na vaststelling door de minister van OCW vervangt de selectielijst 2016 die uit 1996 (geactualiseerd in 2012). De selectielijst vormt de basis voor het bewaren en vernietigen van informatie.