Geachte leden van de Vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid,

Op 16 juni 2021 debatteert uw commissie met de Minister van Justitie en Veiligheid over diverse onderwerpen tijdens het Commissiedebat ‘Criminaliteitsbestrijding en georganiseerde criminaliteit/ondermijning’. Ten aanzien van de thema’s/onderwerpen ondermijning, witwassen, digitale veiligheid en criminaliteit, lokale handhaving en enkele onderdelen van de (ondermijnings)wetgevingsagenda willen wij graag het onderstaande bij u onder de aandacht brengen:

  • Brede aanpak van ondermijning – 400 mln. per jaar, tien jaar lang;
  • veilige digitale samenleving;
  • lokale handhaving versterken; en
  • wetgevingsagenda om juridische knelpunten weg te nemen.