Ledenbrief nummer
Lbr. 16/065 CvA/LOGA 16/17

Per 1 januari 2017 gaat een nieuwe collectieve zorgverzekering voor gemeenten in. Deze is met IZA, CZ en Menzis. De huidige collectieve zorgverzekering is met IZA en Zilveren Kruis en loopt 1 januari 2017 af.

De collectieve zorgverzekering is voor (oud-)medewerkers en (voormalige) politieke ambtsdragers bij gemeentelijke organisaties, en hun gezinsleden.

De VNG heeft16 augustus 2016 een ledenbrief gepubliceerd over de collectieve zorgverzekering. Hieronder twee aanvullingen op deze ledenbrief.

  1. De ledenbrief vermeldde dat VNG, IPO en UvW niet gezamenlijk hebben aanbesteed. Aanvulling: IPO en de Unie van Waterschappen hebben voor respectievelijk de provincies en de waterschappen een eigen contract gesloten met CZ, IZA en Menzis.  
  2. De ledenbrief vermeldde in paragraaf 3 dat burgemeesters, wethouders en raadsleden een tegemoetkoming in de ziektekosten krijgen. Dat was onjuist. Raadsleden hebben een tegemoetkoming in de ziektekosten. Burgemeesters en wethouders hebben vroeger een tegemoetkoming in de ziektekosten gehad, maar die is bij invoering van de Zorgverzekeringswet (met compensatie in de bezoldiging) afgeschaft.