Ledenbrief nummer
Lbr. 14/027 CvA/LOGA 13/16

Samenvatting
De vakbonden hebben aangekondigd acties te gaan voeren voor de Cao Gemeenten. Dit doen zij omdat de VNG op 17 maart jl. niet is ingegaan op hun ultimatum.

In deze brief staat het juridische kader voor de acties: welke rechten hebben werkgevers en werknemers bij acties (paragraaf 2), We geven een overzicht van verschillende actievormen en adviseren de gemeentelijke werkgever hoe daarmee om te gaan (paragraaf 3). Als laatste geven we een overzicht van eventuele rechtspositionele maatregelen (paragraaf 4).

Deze ledenbrief is een geactualiseerde versie van onze ledenbrief van 25 januari 2010.

Wanneer er in uw gemeente collectieve acties zijn, verzoekt het CvA u deze te melden, via telefoon: 070-3738393 of e-mail: cva@vng.nl.

Als uw gemeente vindt dat een collectieve actie van uw werknemers onrechtmatig is, adviseren wij om zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen van gedragingen, uitlatingen en eventuele schade. Denk daarbij aan opnames van beveiligingscamera’s en ander beeldmateriaal. Wij adviseren u direct contact op te nemen met het CvA, waarna eventueel gezamenlijk deskundige juridische bijstand ingeschakeld kan worden.

Volledige brief