Ledenbrief nummer
Lbr. 18/010 CvA/LOGA 18/01

De ANW-compensatie, een pensioenaanvulling voor nabestaanden van overleden ABP-deelnemers, vervalt per 1 mei 2018. De VNG kreeg veel verzoeken van gemeenten voor een collectieve oplossing ter vervanging van de Anw-compensatieregeling.

De VNG heeft samen met andere overheids- en onderwijswerkgeversverenigingen een verkenning gedaan naar een alternatief product. Uitgangspunten hierbij waren:

  • geen medische waarborgen van werknemers,
  • geen verplichte deelname voor werknemers,
  • geen of minimale administratieve lasten voor de werkgever,
  • geen of zo laag mogelijke kosten voor de werkgever.

Het verzekeringsproduct van elipsLife voldoet aan deze voorwaarden. Gemeenten kunnen zelf kiezen of ze dit product willen aanbieden aan hun medewerkers. Indien ze hiervoor kiezen, dan is er een voorbeeldverzekering opgesteld met elipsLife. Gemeenten kunnen dit voorbeeld gebruiken in hun contact met elipsLife. Gemeenten verplichten zich door het sluiten van deze verzekering om het product actief onder de aandacht van huidige en toekomstige werknemers te brengen. Tevens wordt van de werkgever verwacht dat hij werknemers bij uitdiensttreding attendeert op het aflopen van de verzekering. Verder zijn er geen verplichtingen of kosten voor de werkgever. Werknemers hebben vervolgens zelf de keuze of zij zich aanmelden onder deze verzekering bij elipsLife. Het voordeel van het verzekeringsproduct van elipsLife is, dat er geen medische waarborgen worden gevraagd en werknemers een korting krijgen op de marktpremie vanwege het collectieve aanbod aan alle gemeenten.