Geacht College,

De inzet is een CAO met een looptijd van 1 jaar met een beleidsarm karakter.

Dat wil zeggen dat er naast de looneis geen nieuwe ingrijpende punten worden opgenomen. 2016 moet worden gebruikt om lopende studies en thema’s af te ronden.