Ledenbrief nummer
Lbr. 13/062 CvA/LOGA 13/13

Samenvatting

Deze brief informeert u over de uitwerking van de afspraken die in de CAO 2011-2012 zijn gemaakt over modernisering en flexibilisering van de werktijdenregeling in de CAR-UWO. In deze afspraken wordt invulling gegeven aan de behoeften van zowel werkgevers als werknemers voor modernisering en flexibilisering van de werktijden. Voor werkgevers is dit belangrijk voor de bedrijfsvoering, mede ten behoeve van de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger. Daarnaast wil de werkgever werknemers meer inzetten als er meer werk is en andersom. Tegelijkertijd wordt invulling gegeven aan de wens van werknemers die tijd- en plaatsonafhankelijk willen werken (‘het nieuwe werken) en hun werktijden meer flexibel willen kunnen afstemmen op hun privé-situatie. Hierdoor ontstaat een win-win-situatie.