Ledenbrief nummer
Lbr. 16/078 CvA/LOGA 16/18

Zoals afgesproken in het laatste cao-akkoord zijn de VNG en de vakbonden in september van dit jaar begonnen met een co-creatietraject over drie onderwerpen: verlof; belonen; en interne flexibiliteit en (werk)zekerheid.

Co-creatie houdt in dat werkgevers en werknemers samen met een bredere groep uit het werkveld zoeken naar oplossingen voor eerder geformuleerde probleemstellingen. Het is samen puzzelen voordat de onderhandelingen op basis van inzetten beginnen. Voor het LOGA is de co-creatie een bewuste keuze om de betrokkenheid van gemeentelijke werkgevers en werknemers bij het cao-overleg te vergroten en te werken aan draagvlak voor te maken afspraken.

De samenwerkende bureaus A-Advies en Basis & Beleid begeleiden de co-creatie. Voor elk van de drie onderwerpen is er een themagroep met tien tot twaalf deelnemers uit gemeenten, voor de helft aangezocht door de VNG en voor de helft aangezocht door de vakbonden.

De themagroepen ronden begin december hun opdracht af en bieden dan hun opbrengsten aan aan de VNG en de vakbonden. De VNG en de vakbonden nemen vervolgens die opbrengsten mee in de bepaling van hun inzetten voor het volgende cao-overleg. Het volgende cao-overleg gaat begin 2017 van start.

Volledige brief