Ledenbrief nummer
Lbr. 13/083 CvA/LOGA 13/14

Samenvatting
Alle colleges hebben deze week een brief ontvangen van de vakbonden. In die brief geven de vakbonden hun visie op het overleg over de Cao Gemeenten. Daarnaast vragen ze gemeenten om de VNG op te roepen concrete stappen te maken in het overleg. In deze ledenbrief geven wij onze visie op het cao-overleg en op het verzoek van de vakbonden.

Het cao-overleg ligt stil omdat de vakbonden het overleg op 20 september hebben opgeschort. Dit deden ze nadat de VNG niet inging op hun ultimatum. Dit ultimatum was dat de VNG de eisen van de vakbonden zou inwilligen. Alleen als de VNG dat zou doen, wilden de vakbonden verder praten. De VNG wil het overleg graag zo snel mogelijk hervatten. Maar dat moet wel in een open gesprek over de wensen van beide partijen en niet op basis van een eenzijdig ultimatum.

De VNG wil met deze cao een begin maken aan de modernisering van de arbeidsvoorwaarden en die richten op mobiliteit, flexibiliteit en inzetbaarheid van de medewerkers. Dit is in het belang van beide partijen. Over dit principe zijn we het met de vakbonden eens. In de volgende cao wil de VNG de beloning bij gemeenten vereenvoudigen en harmoniseren, een individueel keuzebudget invoeren en de regels voor verlof en ziekte in overeenstemming brengen met de wet- en regelgeving.

De wensen van de vakbonden staan in de brief die zij deze week aan alle colleges hebben gestuurd. In deze brief staat niet altijd wat het standpunt van de VNG daarover is. Daarom staat in deze ledenbrief een overzicht van de overeenkomsten en verschillen tussen de VNG en de vakbonden. Over sommige van die wensen zijn we het al eens, over andere wensen waren we nog in gesprek en over weer andere wensen hebben we nog nauwelijks gesproken. En natuurlijk zijn er ook wensen waar we het niet over eens zijn. Wij hopen u met deze ledenbrief een duidelijker beeld te geven van het overleg.

Bij de brief van de vakbonden zit een antwoordformulier, waarmee u de VNG kan oproepen om concrete stappen te maken in het overleg. Het is, uiteraard, aan gemeenten zelf hoe hiermee om te gaan. Maar wij hopen dat als u vragen of twijfels hebt over de inzet van de VNG, u dit direct aan ons laat weten. Als u dit doet via cva@vng.nl dan maken wij een afspraak voor een gesprek. Daarnaast wijzen wij u er op dat het antwoordformulier zich beperkt tot drie algemene, voor iedereen herkenbare thema’s die ook de VNG onderschrijft. Ondertekening zou echter kunnen impliceren dat u daarnaast ook achter alle wensen van de bonden staat.

Volledige brief