Ledenbrief nummer
Lbr. 13/093

Samenvatting
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in juni 2012 heeft u onderstaande uitdagingen van gemeenten benoemd als de VNG Agenda:

  • De drie decentralisaties in het sociaal domein realiseren vanuit burgerperspectief.
  • Financieel gezond blijven/worden in tijden van bezuinigingen en afwaardering van gronden.
  • Tot stand brengen - en nadenken over - de beste vormen van samenwerking.
  • De doorstroom op de woningmarkt een impuls geven.

Wij bieden u in bijgevoegde brochure “Samen voor een krachtige uitvoering”, een terugblik aan op de resultaten die wij samen met u hebben behaald. Tegelijkertijd blikken wij vooruit op wat we nog gaan doen.