Geachte leden van het kabinet,

In de afgelopen periode hebben de gemeenten het kabinet herhaaldelijk en indringend opgeroepen om met structurele oplossingen te komen voor de acute financiële problemen van gemeenten.

In onze ALV van 25 september jl. hebben de gemeenten opnieuw aangegeven dat, zoals ik het in mijn jaarrede heb verwoord, “de grens is bereikt”. De stapeling van eerdere efficiencykortingen, de opschalingskorting en de structurele tekorten in het sociaal domein hebben veel gemeenten in ernstige financiële problemen gebracht. Eerder hebben wij onze zorgen ook breder onder de aandacht gebracht in een open brief in het Algemeen Dagblad en een protest rond het AO in de Tweede Kamer van 2 juli jl. De actiebereidheid bij gemeenten is sindsdien alleen maar groter geworden. De moties over de noodzaak van structurele én incidentele oplossingen zijn steeds unaniem of met grote meerderheden aangenomen. U treft deze moties aan in de bijlage bij deze brief.