Ledenbrief nummer
BAWI/U201300373

Geachte mevrouw Klijnsma,

Op 5 februari 2013 ontvingen wij het concept wetsvoorstel WWB-maatregelen 2014 met het verzoek een bestuurlijke reactie te geven. Het concept wetsvoorstel is op 8 maart jl. besproken in de commissie Werk en Inkomen van de VNG. Onze reactie is in het bestuur van de VNG op 14 maart vastgesteld. Deze reactie is opgesteld met Divosa.