Geachte heer, mevrouw,

Vorig jaar heeft Uw Commissie in meerderheid aangedrongen op een aanpassing van de proceskostenregeling in WOZ-zaken teneinde de uitvoerbaarheid van de Wet WOZ te garanderen (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33462-9.html). Op 4 november 2014 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie in reactie daarop uw Kamer een brief gestuurd met een verwijzing naar de wijziging van het Besluit proceskosten bestuursrecht (Zie Kamerstuk 33462, nr. 11). Wij hebben kennis genomen van de wijziging van het Besluit proceskosten bestuursrecht (Staatsblad 2014, 411). De wijziging heeft als doel om de bovenmatige vergoeding voor no-cure-no-paybureaus in WOZ-zaken terug te brengen tot redelijke proporties.