Geachte leden van de Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Op woensdag 13 december debatteert u met minister Koolmees over inburgering en integratie. Wij willen voor dit debat graag aandacht vragen voor de maatregelen die in het regeerakkoord staan rond deze onderwerpen en de gevolgen die deze voor gemeenten hebben. Gemeenten hebben al eerder gepleit voor een versterking van de regierol op integratie. De afspraken uit het regeerakkoord gaan nu nog een stap verder. Samengevat zijn onze aanbevelingen:

  • Betrek gemeenten bij de uitwerking van de maatregelen in het regeerakkoord rond integratie en participatie.
  • Geef gemeenten de regie op de inburgering, inclusief bijbehorend budget.
  • Betrek ook het cohort 2013-2019 bij de uitwerking van het regeerakkoord.
  • Zorg voor goede borging van financiële continuïteit van het ontwikkelde beleid.