Ledenbrief nummer
COS/U201800530

Geachte mevrouw Ollongren,

Op 27 juni jl. heeft de algemene ledenvergadering van de VNG het Startdocument IBP bekrachtigd. Bij de stemming bleek een breed draagvlak bij gemeenten voor een andere manier van samenwerken tussen de overheden. Met deze instemming is de weg vrij om met kracht samen een aantal maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.