Ledenbrief nummer
Lbr. 18/007

Met het oog op de komende raadsverkiezingen biedt de VNG u hierbij de stukken aan voor de actualisering van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, de Verordening op de raadscommissies en de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning.

Het gaat grotendeels om technische verbeteringen en actualiseringen, deels naar aanleiding van verzoeken en opmerkingen van gemeenten. In een aantal artikelen zijn ook enkele inhoudelijke zaken gewijzigd. De aanpassingen hebben betrekking op zowel de modellen zelf als de toelichtingen daarbij.