Ledenbrief nummer
Lbr. 16/094

Deze ledenbrief is gericht op de verantwoording en controle 2016. In een brief aan de Tweede Kamer van 14 november jl. schrijft minister Ronald Plasterk (BZK) hoe in eerdere jaren meer dan 95 procent van de gemeenten nog een goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening kreeg. Dit aandeel bedraagt voor het verslagjaar 2015 circa 50 procent.

Voor de VNG is dit geen verrassing. De partijen in de keten hebben na de transitie de continuïteit van zorg en ondersteuning voorop gezet. Ook moet worden bedacht dat gemeenten voor hun verantwoording en controle afhankelijk zijn van andere partijen in de keten. Problemen bij deze partijen werken naar de gemeenten door. De mate waarin hangt af van de individuele uitgangspositie van gemeenten.

Desondanks werken gemeenten er hard aan de bedrijfsvoering, verantwoording en controle verder in te regelen en de accountantscontrole 2016 beter te laten verlopen. Het is hierbij van belang dat gemeenten meer zelf ‘in control’ komen en minder afhankelijk worden van de andere ketenpartijen. De VNG is met de accountantssector in gesprek over het verbeteren van het proces van het opstellen van de financiële verantwoording en uitvoeren van de accountantscontrole.

Toch zal ook 2016 nog een overgangsjaar zijn. Zo zal het aantal fouten en onzekerheden in de verantwoordingen Wmo en Jeugd van de SVB over 2016 niet (veel) lager zal zijn dan over 2015. De verwachting is dan ook dat nog veel gemeenten een niet goedkeurende controleverklaring van de accountant zullen ontvangen bij de jaarrekening 2016.

Volledige brief