Ledenbrief nummer
Lbr. 15/092 CvA/LOGA 15/14

Per 1 oktober 2015 is het voor burgemeesters en ambtenaren mogelijk om op individuele basis nettopensioen op te bouwen bij ABP over het inkomen boven de 100 duizend euro. Als men de keuze maakt vóór eind 2015 dan kan er nog over heel 2015 pensioenopbouw worden gerealiseerd.

Wordt de keuze in 2016 gemaakt dan is het fiscaal niet meer mogelijk over 2015 op te bouwen. Vanzelfsprekend kan er dan wel over 2016 en verdere jaren worden opgebouwd.

Bijlage(n)