Ledenbrief nummer
CVA/LOGA 19/05 Lbr.19/046

Het LOGA heeft de voorbeeldregeling melden vermoeden misstand aangepast. De grondslag voor de gemeentelijke regeling vermoeden misstand is vanaf 1 januari 2020 niet meer de CAR-UWO maar de Ambtenarenwet. De nieuwe voorbeeldregeling verwijst daarom niet meer naar de CAR-UWO maar naar de Ambtenarenwet. Dit is een gevolg van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Het is de enige aanpassing in de voorbeeldregeling.