Ledenbrief nummer
Lbr. 14/025

Samenvatting

1. Mediawet en Vernieuwingsconvenant gemeenten-lokale omroepen 

Sinds 2010 hebben de colleges op basis van de Mediawet de zorg voor de bekostiging van een lokale omroep met een toereikend media-aanbod. Uitgangspunt is tenminste € 1,30 per woon-ruimte. Gelet daarop is er het convenant ‘Vernieuwing gemeenten-lokale omroepen 2012-2015’ van de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland/OLON en de VNG. Wij menen dat een omroep zich zou moeten richten op de ‘habitat’ van burgers, vaak een centrumgemeente of een streek. Daarnaast zijn de producten, de gebruikte kanalen plus de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de redactie/ journalistiek van belang. Staatssecretaris Dekker van OCW ondersteunt dit alles.

2. Nieuwe samenwerkingsverbanden en actualisatie beleidsinstrumenten

Wet en Vernieuwingsconvenant kunnen leiden tot nieuwe samenwerkingsverbanden. Derhalve hebben de OLON en de VNG de model-beleidsinstrumenten voor de gemeentelijke bekostiging geactualiseerd. Ook het CvdM heeft hulpmiddelen. Zie daartoe de bijgaande Brochure. De komende jaren informeren wij u periodiek over relevante ontwikkelingen.

3. Doorgifteplicht publieke zenders en ledentelling landelijke omroepen

Per 2014 zijn de programmaraden die adviseren over het radio- en televisie-aanbod van kabelexploitanten niet langer wettelijk vereist. De leden hiervan werden door de gemeenteraad benoemd. De Mediawet bepaalt nu dat grote pakketaanbieders een minimum aantal publieke zenders via kabel, ether en/of satelliet moeten uitzenden. Voorts heeft het CvdM weer om uw medewerking gevraagd bij de vijfjaarlijkse ledentelling van de landelijke omroepen. Het gaat naar verwachting slechts om een gering aantal gevallen, waarbij de digitale administratie tekort schiet.

4. Mediawijsheid en lokaal mediabeleid

Iedereen moet oude en nieuwe media veilig kunnen gebruiken. Maar dat is niet altijd gemakkelijk. Vooral ouders zijn vaak onzeker over het gedrag van hun kinderen. Elke gemeente heeft lokale spelers zoals scholen, kinderopvanginstellingen, centra voor jeugd en gezin plus bibliotheken die kunnen helpen. Ook hebben het Nederlands Jeugdinstituut en de VNG eind 2013 de bijgaande handreiking ‘Mediawijsheid. Informatie en inspiratie voor gemeentelijk beleid.’ gepubliceerd. Tot slot geven wij u in overweging om in deze veranderende tijd een lokaal mediabeleid te formuleren.