Handreiking
Handreiking Tozo (pdf) / word-versie Deze instructiehandreiking biedt inzicht in hoe gemeenten de regeling kunnen uitvoeren. Het is een groeidocument en zal regelmatig worden aangevuld met nieuwe informatie. De handreiking - in opdracht van het ministerie van SZW door Stimulanz opgesteld - sluit naadloos aan op het modelaanvraagformulier. De handreiking...
10 juli 2020
Ledenbrief
In deze ledennieuwsbrief aandacht voor een aanvullende IV-3 corona uitvraag van het CBS, informatie over pgb en corona na 1 juli, een handreiking over dienstverlening in de anderhalvemetersamenleving en de regels voor evenementen.
6 juli 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/047
In deze coronacrisis update aandacht voor het Algemeen Overleg van 2 juli, uitvragen voor de financiën, en evenementen na 1 juli.
Overig
De Gespreksagenda kan als leidraad dienen voor het gesprek dat college, raad en inwoners voeren over de impact van de coronacrisis. Het helpt bij het identificeren van thema’s en vragen die u binnen de gemeente met elkaar moet beantwoorden richting de (nabije) toekomst.
26 juni 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/044
Hierbij ontvangt u de VNG-ledennieuwsbrief coronacrisis nummer 14 met onder andere aandacht voor het Tweede Kamerdebat over financiële verhoudingen op 2 juli, onderzoek AEF naar financiële gevolgen corona voor gemeenten, de ledenraadpleging in verband met de uitgestelde ALV, onderzoek inspectie naar kwaliteit teststraten en bron- en contactonderzoek GGD’en en het...
24 juni 2020
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, In aanloop naar het algemeen overleg Financiële Verhoudingen van 2 juli aanstaande heeft uw commissie de VNG gevraagd een position paper aan te leveren. Wij voldoen graag aan uw verzoek. In dit position paper gaan we dieper in op de financiële problemen van gemeenten. We tonen...