Handreiking
Handreiking Tozo (pdf) / word-versie Deze instructiehandreiking biedt inzicht in hoe gemeenten de regeling kunnen uitvoeren. Het is een groeidocument en zal regelmatig worden aangevuld met nieuwe informatie. De handreiking - in opdracht van het ministerie van SZW door Stimulanz opgesteld - sluit naadloos aan op het modelaanvraagformulier. De handreiking...
Overig
Alle financiële compensatie voor coronamaatregelen vindt u nu bij elkaar in een overzichtelijke infographic. Deze geeft op 1 pagina weer welke kosten zijn gecompenseerd voor gemeenten en waarover nog afspraken komen.
3 september 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/063
Het kabinet heeft in het kader van de coronacompensatie de afgelopen dagen een aantal voor gemeenten relevante besluiten genomen. In deze ledenbrief informeren wij u hierover. Een aantal van de besluiten zijn alleen nog globaal en nog niet verder uitgewerkt. Voor sommige besluiten zal er tijdens Prinsjesdag meer helderheid komen...
17 juli 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/056
In deze ledennieuwsbrief informatie over de uitgestelde ALV, de COVID-19 spoedwet en de financiële gevolgen van de coronacrisis.
15 juli 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/058
Op verzoek van de VNG heeft onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix (AEF) onderzoek gedaan naar de financiële consequenties voor gemeenten als gevolg van de coronacrisis. Het onderzoek is opgesplitst in: een analyse van de financiële gevolgen van de coronacrisis voor gemeenten tot en met mei 2020; de toekomstige financiële gevolgen zijn...
10 juli 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/052
In deze ledennieuwsbrief aandacht voor een aanvullende IV-3 corona uitvraag van het CBS, informatie over pgb en corona na 1 juli, een handreiking over dienstverlening in de anderhalvemetersamenleving en de regels voor evenementen.