4 mei 2022
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders economie, U heeft op dinsdag 10 mei het plenaire debat over het Nederlandse conceptplan voor het Coronaherstelfonds. Graag geven wij u het gemeentelijk en provinciaal standpunt mee over het proces dat is gevolgd.
Handreiking
Na twee jaar coronamaatregelen met een (dringend) advies om vooral thuis te werken, gloort licht aan het eind van de tunnel. Hopelijk kunnen we binnenkort weer (deels) terug naar de werkplekken in het gemeentehuis. De meeste gemeenten hebben al voorbereidingen getroffen voor medewerkers die alweer vaker naar hun vertrouwde werkplek...
Handreiking
Door de coronacrisis is de cultuursector met ingrijpende veranderingen geconfronteerd en heeft daardoor veel schade opgelopen. Met deze informatiegids willen we gemeenten informeren en inspireren bij het herstel en de transitie van de lokale culturele infrastructuur. De gids, opgesteld op verzoek van de VNG door Berenschot, behandelt een aantal relevante...
19 januari 2022
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, A.s. donderdag 20 januari debatteert u met het nieuwe kabinet over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Vanuit de VNG willen we het volgende onder uw aandacht brengen.
21 december 2021
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Morgen debatteert u met het kabinet over de nieuwste ontwikkelingen rondom het coronavirus en de opgelegde sluiting van het openbare leven. De VNG vraagt namens de gemeenten aandacht voor de urgentie om onze ondernemers snel en adequaat bij te staan nu dit extra hard nodig is...
14 december 2021
Overige brief
Hooggeachte heer Rutte, Al bijna twee jaar werken wij met uw kabinet samen in de beheersing van de coronacrisis. Zeker sinds deze zomer is er een gezamenlijk besef ontstaan dat dit een langdurige crisis is geworden, waarvan het einde nog niet in zicht is. In gesprekken die wij voeren met...