Position paper
Het economisch herstel moeten zich richten op het vormen van economisch aantrekkelijke regio’s met vitale binnensteden en centra als toekomstbestendige woon-/werklocaties. Daarvoor pleit de VNG Taskforce economisch herstel in dit positon paper. Gemeenten vragen het rijk om samen aan de slag met deze ambities voor economisch herstel, samen met onze...
Thema’s die op korte termijn zouden moeten worden opgepakt om te werken aan herstel en perspectief. Een verzoek aan het kabinet om het gemeenten mogelijk te maken hun rol te nemen in deze fase na de COVID-19-crisis.
Overig
Verschillende gemeenten hebben al een lokale herstelaanpak ontwikkeld, andere staan nog in de startblokken. Deze checklist biedt handvatten voor het ‘hoe’ van de herstelaanpak, als ingrediënten voor een succesvolle herstelaanpak. De checklist omvat 10 punten aangevuld met citaten uit gemeenten.
24 juni 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/055
Geachte leden van college en gemeenteraad, Hierbij ontvangt u opnieuw een overzicht van de actuele ontwikkelingen rond corona. Wij gaan in op de afschaling van coronamaatregelen vanaf 26 juni a.s., de afschaling van de crisisstructuur, de verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19, handvatten om aan de slag te gaan...
Rapport
Nu de versoepelingen van de coronamaatregelen elkaar in rap tempo opvolgen, zijn gemeenten druk om de enorme sociale en economische schade te inventariseren. Meer dan een jaar op-en-af in lockdown laat zijn sporen na, zowel financieel als maatschappelijk. Ook heeft de afgelopen periode deuren geopend, bestaande ontwikkelingen versneld of juist...
Rapport
Sociaal sterker de crisis uit. Dat is mogelijk als we de komende tijd durven investeren en innoveren. De commissie Sociale impact COVID-19 roept gemeenten en rijk op om gezamenlijk te werken aan een langetermijnagenda zodat de samenleving versterkt uit de coronacrisis kan komen. Met de notitie 'Sociaal sterker de crisis...