Handreiking
Deze informatiegids biedt hulp aan gemeenten bij het vormgeven van steun aan de cultuursector. De gids gaat in 5 los te lezen hoofdstukken in op: de kenmerken van de diverse cultuursector ten aanzien van structuur, financiering en werkgelegenheid, de noodsteun die voor de cultuursector beschikbaar is, en de vorm en...
17 februari 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/013
Hierbij ontvangt u opnieuw een overzicht van de actuele ontwikkelingen rond corona. Wij gaan in op de rechterlijke uitspraken inzake de avondklok, het steunpakket welzijn en levensstijl, het afwegingskader demonstratievrijheid, handhaving van ‘click en collect’ winkelen, compensatie voor ouders in verband met sluiting kinderopvang, continuïteitsproblemen in de jeugdhulpverlening en voortzetting...
25 januari 2021
Brief aan parlement
Geachte Kamerleden, U heeft 28 januari uw debat over uitbreiding van het steunpakket voor bedrijven. Graag willen we u de inzet van gemeenten meegeven op het derde steunpakket.
22 januari 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/003
Hierbij ontvangt u opnieuw een overzicht van de actuele ontwikkelingen rond corona. Wij gaan in op de instelling van een avondklok en andere aanscherpingen van de lockdown, de mogelijkheid tot aanvragen van budget voor crisisbanen, de grotere behoefte aan noodopvang voor kinderen, de vaccinatiestrategie, veel gestelde vragen aan de Helpdesk...
16 december 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/093
Hierbij ontvangt u opnieuw een overzicht van de actuele ontwikkelingen rond corona. Wij gaan in op de Kamerbrief van het kabinet van 14 december jl. over de maatregelen in het kader van de lockdown, noodopvang voor kinderen, continuïteit van (jeugd)hulp en ondersteuning, opvang dak- en thuislozen, accountantscontrole Tozo, Tijdelijke ondersteuning...
24 november 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/084
In deze ledenbrief informeren wij u over de volgende actuele ontwikkelingen rond de coronacrisis: het overzicht van coronacompensatie per gemeente, de problematiek bij combinatie NOW en huurkortingen, heroriëntatie van ondernemers binnen de Tozo-regeling, venstertijden voor bevoorrading supermarkten en openstelling zelfbedieningsgroothandels en lancering van de webpagina met informatie over de Tijdelijke...