17 juli 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/056
In deze ledennieuwsbrief informatie over de uitgestelde ALV, de COVID-19 spoedwet en de financiële gevolgen van de coronacrisis.
15 juli 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/058
Op verzoek van de VNG heeft onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix (AEF) onderzoek gedaan naar de financiële consequenties voor gemeenten als gevolg van de coronacrisis. Het onderzoek is opgesplitst in: een analyse van de financiële gevolgen van de coronacrisis voor gemeenten tot en met mei 2020; de toekomstige financiële gevolgen zijn...
10 juli 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/052
In deze ledennieuwsbrief aandacht voor een aanvullende IV-3 corona uitvraag van het CBS, informatie over pgb en corona na 1 juli, een handreiking over dienstverlening in de anderhalvemetersamenleving en de regels voor evenementen.
6 juli 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/047
In deze coronacrisis update aandacht voor het Algemeen Overleg van 2 juli, uitvragen voor de financiën, en evenementen na 1 juli.
26 juni 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/044
Hierbij ontvangt u de VNG-ledennieuwsbrief coronacrisis nummer 14 met onder andere aandacht voor het Tweede Kamerdebat over financiële verhoudingen op 2 juli, onderzoek AEF naar financiële gevolgen corona voor gemeenten, de ledenraadpleging in verband met de uitgestelde ALV, onderzoek inspectie naar kwaliteit teststraten en bron- en contactonderzoek GGD’en en het...
24 juni 2020
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, In aanloop naar het algemeen overleg Financiële Verhoudingen van 2 juli aanstaande heeft uw commissie de VNG gevraagd een position paper aan te leveren. Wij voldoen graag aan uw verzoek. In dit position paper gaan we dieper in op de financiële problemen van gemeenten. We tonen...