3 april 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/012
In deze ledenbrief een aantal ontwikkelingen van de afgelopen week in de coronacrisis.
1 april 2020
Overige brief
In navolging van ons schrijven van donderdag 26 maart jl., doen wij in relatie tot sport- en beweegactiviteiten u hieronder aanvullende informatie toekomen. Verlenging maatregelen tot en met 28 april Gisteravond hebben premier Rutte en minister De Jonge bekend gemaakt dat de maatregelen vanwege het Coronavirus die van kracht waren...
27 maart 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/010
Met deze ledenbrief informeren wij u over een aantal ontwikkelingen met betrekking tot de coronacrisis na de ledenbrief van vorige week.
24 maart 2020
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Donderdag 26 maart debatteert u weer met het kabinet over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Met dit bericht willen we u informeren over wat gemeenten doen. Het coronavirus raakt het wel en wee van iedereen: jonge en oude mensen, mensen met een kwetsbare gezondheid, en allen...
20 maart 2020
Brief aan kabinet
Excellentie, Veel gemeenteraden en provinciale staten maken zich, omdat de mogelijkheden op reguliere wijze bijeen te komen zijn beperkt door de maatregelen tegen het coronavirus, zorgen over de continuïteit van vergadering en besluitvorming.
18 maart 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/008
De uitbraak van het coronavirus en de ingrijpende maatregelen om de verspreiding ervan zoveel mogelijk te beperken hebben het dagelijkse leven sterk ontwricht. De huidige situatie brengt ons op onbekend terrein en stelt gemeenten en hun inwoners voor een aantal urgente problemen. Ook voor de wijze waarop wij als Vereniging...