12 maart 2020
Brief aan kabinet
Geachte mevrouw Van Ark, Op 29 januari 2020 nodigde u de VNG uit om bestuurlijk te reageren op het ontwerp voor de Wet stroomlijning keten voor derdenbeslag (verbreding beslagregister). Met deze brief reageren wij op het wetsontwerp.
Handreiking
Hoe kunnen gemeenten en zorginstellingen omgaan met (gecombineerde) aanslagen gemeentelijke en waterschapsbelastingen bij zelfstandige appartementen binnen zorggebouwen? Gemeenten, waterschappen, belastingsamenwerkingsverbanden en zorginstellingen zijn gebaat bij een heldere, eenduidige handelwijze. De VNG komt daarom in samenspraak met Actiz, Waterschappen en belastingsamenwerkingsverbanden met de handreiking 'Heffing bij zorginstellingen'.
Overig
Personen die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefenen, de zogenaamde kleine ondernemers, kunnen sinds 1 april 2011 in aanmerking komen voor kwijtschelding van hun privébelastingschulden, als de raad de kwijtschelding voor deze groep heeft opengesteld. De Commissie Invordering van de Landelijke Vereniging voor Lokale Belastingen (LVLB), stelt de door hen...