23 januari 2017
Ledenbrief
Lbr. 17/004 CvA/LOGA 17/02
De invoering van het Individueel Keuzebudget (IKB) in het beloningshoofdstuk van de CARUWO heeft geleid tot meerdere technische wijzigingen in de integrale CARUWO én de toelichting daarop. Deze ledenbrief bevat nog een aanvulling daarop.
10 november 2016
Ledenbrief
Lbr. 16/083 CvA/LOGA: 16/19
De regeling IKB (Individueel Keuzebudget) wordt op 1 januari 2017 als paragraaf 5 van het beloningshoofdstuk 3 ingevoerd in de CARUWO. In onze ledenbrief staan de technische wijzigingen en de toelichting. De invoering van het IKB leidt tot meerdere technische wijzigingen in de integrale CARUWO én de toelichting daarop. Een...
29 juni 2016
Ledenbrief
Lbr. 16/053 CvA/LOGA 16/14
Het LOGA heeft op 24 juni de definitieve regeling Individueel Keuzebudget (IKB) vastgesteld. In de bijlage bij onze ledenbrief staat de definitieve regeling. Per 1 januari 2017 krijgt iedere medewerker de beschikking over het IKB. Het IKB is een budget in geld dat elke medewerker maandelijks kan inzetten voor door...
Overig
Het LOGA heeft de Tijdelijke Regeling Individueel Keuzebudget voor pilotgemeenten vastgesteld. De tijdelijke regeling is bedoeld voor gemeenten die meedoen met de pilot en het IKB invoeren per 1 januari 2016.
Overig
Het LOGA wil gemeenten praktische ondersteuning bieden bij de invoering van het IKB. Daarom is vastgelegd aan welke eisen en criteria een IKB keuzemodule in de gemeentelijke sector moet voldoen. Met dit programma van eisen kunnen gemeenten hun keuze bepalen bij de aanschaf van de IKB keuzemodule.
1 mei 2015
Ledenbrief
Lbr. 15/028 CvA/LOGA 15/08
In het cao-akkoord 2013-2015 is afgesproken om per 1 januari 2016 het IKB in te voeren. In deze ledenbrief informeren wij u over de stand van zaken en de afspraken die in het LOGA zijn gemaakt over de invoeringsdatum van het IKB.