Overig
Met de inwerkingtreding van de Wnra op 1 januari 2020 krijgt ook de Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (Babs) een arbeidsovereenkomst in plaats van een ambtelijke aanstelling. Het model gaat uit van een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht (oproepovereenkomst).
1 november 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/090
Dit is een voorstel voor een aantal aanpassingen in de statuten van de VNG. De leden moeten hierover beslissen op de Buitengewone ALV op 29 november 2019. Het gaat om twee technische aanpassingen. Die aanpassingen zijn nodig omdat op 1 januari 2020 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking...
13 juni 2019
Ledenbrief
CVA/LOGA 19/05 Lbr.19/046
Het LOGA heeft de voorbeeldregeling melden vermoeden misstand aangepast. De grondslag voor de gemeentelijke regeling vermoeden misstand is vanaf 1 januari 2020 niet meer de CAR-UWO maar de Ambtenarenwet. De nieuwe voorbeeldregeling verwijst daarom niet meer naar de CAR-UWO maar naar de Ambtenarenwet. Dit is een gevolg van de Wet...
21 mei 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/039
Met deze ledenbrief informeren wij u over een aantal zaken betreffende de oprichting van de werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen (niet-gemeenten). Op 18 april 2019 heeft het VNG bestuur besloten een werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen op te richten. De aanleiding is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) waarbij ambtenaren...
5 maart 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/009 LOGA 19/01
Tijdens de onderhandelingen over de tekst van de genormaliseerde Cao Gemeenten, is in het LOGA gesproken over het oplossen van individuele geschillen tussen werkgever en werknemer. Partijen in het LOGA benadrukken het belang van het in onderling overleg oplossen van geschillen.
4 maart 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/008
De VNG heeft over de afspraken in de nieuwe Cao Gemeenten een ledenraadpleging gehouden. Hierop kregen wij reacties van 275 gemeenten: 199 gemeenten die met de afspraken instemmen en 76 gemeenten die niet met de afspraken instemmen; respectievelijk 74% en 26% van de gewogen stemmen. Voor de gemeenten die tegen...