Overig
Gemeenten willen snel reageren op de veranderende arbeidsmarkt, zich goed presenteren als aantrekkelijk werkgever, en de juiste mensen aantrekken voor het vele interessante werk dat er is. Maar hoe pak je dat aan? Wat zoekt de kandidaat van vandaag in een nieuwe functie? Waar kun je die kandidaat (virtueel) ontmoeten...
28 augustus 2017
Ledenbrief
Lbr. 17/047
Vanaf 1 september 2017 gaat de Human Capital Group van start als HR21-opleider. Vanaf die datum biedt de Human Capital Group, naast BuitenhekPlus Leeuwendaal, zijn diensten aan organisaties die bij HR21 zijn aangesloten of zich gaan aansluiten. In onze ledenbrief informeren we u daarover. Verder gaan we in onze ledenbrief...
7 februari 2017
Ledenbrief
Lbr. 17/006 CvA/LOGA 17/03
De Vereniging van Griffiers en Raadslid.NU hebben een brief naar gemeenten gestuurd waarin zij hun onvrede uiten over de functieprofielen voor het griffiepersoneel in het sectorale functiewaarderingssysteem HR21. Als eigenaar van HR21 hebben wij in reactie daarop een ledenbrief opgesteld. In de brief uiten VvG en Raadslid.NU hun onvrede over...
14 december 2016
Ledenbrief
Lbr. 16/093 CvA/LOGA 16/21
Deze ledenbrief gaat over de afspraken die de VNG in de volgende cao wil maken over de financiering van het A+O fonds Gemeenten vanaf 2018. Deze brief is ter informatie. Januari 2017 houdt de VNG een ledenraadpleging over de uitgangspunten voor het volgende cao-overleg en legt dan de financiering van...
25 november 2016
Overige brief
VNG-Verz/U201601537
Geachte heer/mevrouw, Naast een collectieve autoverzekering, bieden wij nu ook overige privé-verzekeringen met collectiviteitsvoordeel aan. Op de website viamijnwerk.nl kunt u de polisvoorwaarden en de lage premies als gevolg van het collectieve voordeel vinden.
Handreiking
De juridische bestuurskracht van een gemeente staat of valt met de kwaliteit van haar juristen. En dat betekent dat het niveau van kennis en vaardigheden van de gemeentejuristen permanente aandacht verdient.Door allerlei schaalvergrotingen, reorganisaties en decentralisaties wordt de urgentie daarvan steeds groter. Het is zaak dat de gemeenten hier met...