21 december 2018
Brief aan kabinet
De VNG heeft het ministerie van Financiƫn gevraagd om in overleg te treden over de reikwijdte van het amendement Omtzigt. Het amendement maakt onderdeel uit van het Belastingplan 2019 dat op 18 december door de Eerste Kamer is aangenomen.
8 juni 2018
Ledenbrief
Lbr. 18/030
Het ministerie van BZK publiceerde op 1 juni de Meicirculaire Gemeentefonds 2018. Met de circulaire informeert het ministerie gemeenten op basis van de voorjaarsbesluitvorming over de gemeentefondsuitkeringen. Wat zijn de hoofdpunten van de meicirculaire? In deze ledenbrief zetten we het op een rij. Onze toelichting schetst een beeld van de...
27 september 2016
Ledenbrief
Lbr. 16/071
Vanaf 1 oktober 2016 is de WOZ-waarde van woningen openbaar. Via het loket voor openbare WOZ-waarden kan iedereen op verzoek de WOZ-waardegegevens van woningen raadplegen. Het loket wordt gevoed vanuit de Landelijke Voorziening WOZ. Zodoend roept de VNG gemeenten op hun aansluiting op de Landelijke Voorziening WOZ zo snel mogelijk...
6 augustus 2013
Brief aan kabinet
Geachte heer Plasterk, In de meicirculaire heeft u de gemeenten meegedeeld hoe de uitname verdeeld gaat worden van de taakstellende korting in verband met het behoud van het BTW-compensatiefonds (BCF) in 2014 en 2015. De gemeenten is ook meegedeeld dat de onroerendezaakbelasting ( OZB) suppletie uitkering weer wordt toegepast. Wij...