24 april 2019
Brief aan kabinet
TFI/U201900279
Geachte mevrouw Van Veldhoven-van der Meer, In uw brief van 28 februari 2019 vraagt u ons advies uit te brengen over het ontwerpwetsvoorstel tot wijziging van de Gemeentewet in verband met differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatgasemissies van een voertuig. Wij danken u hartelijk voor de mogelijkheid om een reactie te...
6 november 2018
TFI/U201800983
Geachte mevrouw Ollongren, U hebt ons het ontwerp van het Verzamelbesluit openbaar bestuur ter consultatie voorgelegd. Naar aanleiding hiervan merken wij het volgende op.
11 april 2014
Brief aan parlement
Geachte mevrouw Kuiken, Wij hebben uw beide initiatiefwetsvoorstellen voor het invoeren van parkeerbelastingen en parkeertarieven per minuut met onze ambtelijke adviescommissie besproken. Vanwege de bestuurswisselingen bij gemeenten zullen wij uw wetsvoorstellen op een later moment met onze nieuwe bestuurlijke adviescommissie bespreken. Hierbij sturen wij u alvast een eerste en voorlopige...