Een grondbedrijf dat belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting mag onder bepaalde voorwaarden een winstuitstelpost vormen voor nog te maken kosten. De nieuwsflits gaat in op de vraag of en in hoeverre bij de fiscale jaarwinstbepaling rekening gehouden mag worden met kosten die zich voordoen ná levering van de individuele kavels....
Overig
Overig
Overig