20 december 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/110
Op 1 januari a.s. treedt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking, voor iedereen voor wie verplichte zorg in verband met een psychische stoornis onvermijdelijk is. De wet vervangt de Wet BOPZ. Tegelijk treedt de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking voor onvrijwillige zorg voor personen met een...
Overig
Verplichte zorg is heel ingrijpend en moet zo veel mogelijk voorkomen worden. Het wordt alleen ingezet als het echt niet anders kan.In de nieuwe Wvggz is hierbij geregeld dat de betrokkene en de familie inspraak hebben in de zorg die nodig is. Eén onderdeel hiervan is de hoorfunctie, die bedoeld...
Factsheet
De VNG maakt periodiek een factsheet over de informatievoorziening die nodig is om de uitvoering van de Wvggz te ondersteunen. De doelgroep van deze factsheets zijn degenen die vanuit gemeenten bezig zijn met de informatievoorziening (IV) van de Wvggz. Dit is de derde factsheet over de IV van de Wvggz...
Factsheet
Op 1 januari 2020 treden de Wet verplichte gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking. Deze wetten vervangen de huidige Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). Voor gemeenten is een aantal taken en verantwoordelijkheden nieuw. Zo krijgt iedereen de mogelijkheid om bij de gemeente een melding...
16 juli 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/055
Per 1 januari 2020 is de Wet verplichte GGz (Wvggz) van kracht, de opvolger van de Wet Bopz. De wet houdt een aantal veranderingen voor gemeenten in. De VNG ondersteunt gemeenten bij de implementatie hiervan. In deze ledenbrief brengen we u op de hoogte van: de stand van het implementatietraject...
Factsheet
De VNG maakt periodiek een factsheet over de informatievoorziening die nodig is om de uitvoering van de Wvggz te ondersteunen. De doelgroep van deze factsheets zijn degenen die vanuit gemeenten bezig zijn met de informatievoorziening (IV) van de Wvggz. Dit is de tweede factsheet over de IV van de Wvggz...