Handreiking
De handreiking Basisbeginselen subsidierecht is bedoeld als overzicht voor degenen die al bekend zijn met het algemeen bestuursrecht en zich snel willen oriƫnteren in het subsidierecht als daar vragen over zijn.
14 juni 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/047
Het betreft de tweede update van de Model Algemene subsidieverordening 2013 (hierna: model-ASV 2013). Aanleiding is in de eerste plaats recente jurisprudentie over de toelaatbaarheid van een weigeringsgrond die gerelateerd is aan het betalen van salarissen die de norm van de Wet normering topinkomens te boven gaan. Met het oog...
8 juli 2016
Ledenbrief
Lbr. 16/056
De VNG heeft de Model Algemene subsidieverordening 2013 gewijzigd. Aanleiding is in de eerste plaats dat in 2014 een nieuw Europeesrechtelijk staatssteunpakket in werking is getreden. In de ledenbrief staan de wijzigingen op een rij. Op hoofdlijnen is er in de Model ASV als volgt gewijzigd: Verwijzingen naar Europese regelgeving...
27 september 2013
Ledenbrief
Lbr. 13/075
Samenvatting De huidige Model-Algemene subsidieverordening dateert van 2009. In de afgelopen jaren hebben veel gemeenten dit model (al dan niet in aangepaste vorm) overgenomen. Vanuit gemeenten kregen we steeds meer signalen dat bij de implementatie en het gebruik allerlei grote en kleine tekortkomingen aan het licht kwamen. Alle reden dus...