3 maart 2022
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Op 10 maart spreekt u met minister Yesilgöz-Zegerius, minister Weerwind en staatssecretaris Van der Burg over de hoofdlijnen van de beleidslijnen vanuit het coalitieakkoord voor het departement van Justitie en Veiligheid. Allereerst is er bij gemeenten, de VNG en bij de Regioburgemeesters waardering voor de forse...
8 juni 2021
Brief aan parlement
Geachte leden van de Vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid, Op 16 juni 2021 debatteert uw commissie met de Minister van Justitie en Veiligheid over diverse onderwerpen tijdens het Commissiedebat ‘Criminaliteitsbestrijding en georganiseerde criminaliteit/ondermijning’. Ten aanzien van de thema’s/onderwerpen ondermijning, witwassen, digitale veiligheid en criminaliteit, lokale handhaving en enkele onderdelen...
13 november 2019
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, In week 47 (18-21 november) behandelt u de Begroting Justitie en Veiligheid (35300 VI). De VNG vraagt uw aandacht voor de volgende onderwerpen: Ondermijning Een effectieve aanpak vraagt om een integrale aanpak op preventie en repressie. Het doel moet zijn dat we aan de voorkant van...
23 november 2017
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Volgende week behandelt u de begroting Justitie en Veiligheid. Namens de VNG wil ik u hierbij uw aandacht vestigen op een aantal punten.
Overig
Essay van prof. dr. Pieter Tops over de gezagsrol van de burgemeester in het nieuwe politiebestel. Het essay is een vervolg op Pieter Tops' boekje uit 2010: 'Sleuren of sturen: gemeenten en de sturing van veiligheid en politie'. Hieronder het boekje uit 2010:
28 september 2016
Ledenbrief
Lbr. 16/073
Traditiegetrouw hebben de medewerkers van het VNG-bureau alle rijksbegrotingen doorgelezen en de kabinetsplannen op een rij gezet. In onze ledenbrief leest u de maatregelen die voor gemeenten relevant zijn en vertellen we u wat de VNG vindt of doet. De laatste Miljoenennota van het huidige kabinet bevat geen grote nieuwe...