Position paper
De transformatie in het sociaal domein vraagt óók om een snellere transformatie van de kennisinfrastructuur. Gemeenten willen ondersteuning van de landelijke en regionale wetenschaps- en kennisinstellingen. Ook van het Rijk vragen we snellere inzet op dit punt. Gemeenten vragen van wetenschaps- en kennisinstellingen om beter aan te sluiten bij de...
Factsheet
De projecten binnen het ZonMw-programma Gezonde Slagkracht laten zien dat met gezamenlijke inspanningen meerdere sectoren van een gemeente op een gezondheidsthema kunnen samenwerken. Meestal betreft dat welzijn, ruimtelijke ordening, onderwijs en (openbare) veiligheid en handhaving. Professionele organisaties (sportclubs, buurtcoaches, leerkrachten, welzijnswerkers, verslavingszorg etc.) werden betrokken om de gezondheid van inwoners...
Overig
ADHD is een stoornis die veel voorkomt onder kinderen en jongeren. Bij zorginstellingen is ADHD-problematiek de meest voorkomende reden van verwijzing en met de transitie van de jeugdzorg is de kwaliteit van zorg voor jeugdigen met ADHD ook een vraagstuk voor gemeenten geworden. Deze publicatie informeert over de actuele stand...
Factsheet
De G32, G4, NDSD en VNG overleggen met ministeries en landelijke kennisinstellingen, zoals MOVISIE en NJI, over de onderzoeksagenda voor 2015 en verder. We overleggen ook hoe landelijke kennisinstellingen beter aan kunnen sluiten bij lokale en regionale netwerken en werkplaatsen.
Overig
De decentralisaties zijn een feit, maar in de praktijk moet nog veel gebeuren om het sociaal domein te vernieuwen. Dat vraagt om innovaties in denken en doen. En ondertussen: experimenteren, evalueren en van elkaar leren. Om dat leerproces te ondersteunen, zijn er tal van hulpmiddelen. Er wordt van alles onderzocht...