Overig
De publicatie Instrumenten voor een succesvolle transitie van de winkelstructuur is een praktische handreiking hoe de transitie in winkelgebieden te begeleiden. Hiermee kan concreet invulling worden gegeven aan strategische plannen om de winkelstructuur te verbeteren. Het doel van de publicatie Succesvolle transitie vanwinkelgebieden door regionale afstemming is om provincies bewust...
Overig
Deze publicatie hoort bij de uitvoering van de Retailagenda, een initiatief van het ministerie van EZ, betrokken organisaties en marktpartijen. Doel: een gezonde, toekomstbestendige retailsector. De publicatie Instrumenten voor een succesvolle transitie van de winkelstructuur is een praktische handreiking hoe de transitie in winkelgebieden te begeleiden. Hiermee kan concreet invulling...
Overig
Afgelopen jaren is de leegstand van winkels in Nederland sterk gestegen. Technologische veranderingen zoals online winkelen, maken de kans reƫel dat een deel van deze leegstand structureel is. Transformatie naar een andere functie, zoals wonen, horeca of cultuur, is een mogelijke oplossing voor deze structurele leegstand. In dit artikel wordt...
Handreiking
Deze handreiking beschrijft hoe gemeenten leegstand van kantoren en winkelruimtes kunnen aanpakken.
Overig
Bouwen aan herbestemming van cultureel erfgoed: samenwerking en verevening in gebiedsontwikkeling is een publicatie van Platform31.